Täytettävä muurahaisrasia
- muurahaisten torjuntaan keittiössä, sisätiloissa, terassilla ja parvekkeella.
Tuhoaa koko muurahaisyhteiskunnan.

Vaikuttava aine: spinosadi.

Sisältää 2 puffettia ja 20 ml houkutinliuosta. Houkutinliuos riittää 8:aan lisätäyttöön – siis yhteensä 9:ään torjuntakertaan! Saat näin ollen 9 puffettia yhden hinnalla.Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Tehokasta muurahaisten torjuntaa –
meillä on keinot!
Muurahaisten biologia ja elämäntavat.
Muurahaiset kuuluvat sosiaalisiin hyön- teisiin jotka elävät monenkokoisissa pesissä yhdyskuntina, kuten mehiläiset ja ampiaiset. Eri muurahaislajeja on paljon. Muurahaisyhdyskunta muodostuu kuningattaresta, lentokyvyttömistä ja pääsääntöisesti hedelmättömistä naarastyöläisistä ja tiettyinä vuodenaikoina lentokykyisistä koiraista.
Kuningatar muodostaa yhdyskunnan keskipisteen. Parittelun jälkeen naaras lähtee neitsytlennolleen ja on valmis perustamaan uuden muurahaisyhdyskunnan. Siipien pudottamisen jälkeen se vetäytyy piilopaikkaan esim. kivien alle, seinänrakoi- hin, pihakivetysten alle, ja perustaa uuden pesän.Täällä se aloittaa munien tuotannon ja kasvattaa itse ensimmäiset työläiset.
Ensimmäisten lisääntymiskyvyttömien työläisten syntymän jälkeen kuningatar omistautuu pelkästään munien tuotan- toon.Työläiset ottavat vastuulleen munien, toukkien ja koteloiden hoidon ja kasva- tuksen sekä ravinnon etsimisen.
Ensin hyvinkin pienen muurahaisyh- teiskunnan alkuvaiheita ja muodostumista on vaikea havaita ja se säilyy pitkään huo- maamattomana. Usein vasta toisena tai kolmantena vuonna siitä voi olla häiriötä ihmiselle. Muurahaisten määrän voimakas kasvu johtaa työläisten ajoittaisiin esiinty- misiin valtavina laumoina niiden etsiessä ravintoa ja vettä ympäristöstään.
Ruoanhakumatkalla olevat muurahaiset edustavat kuitenkin vain hyvin pientä
osaa muurahaisyhteiskunnasta. Paljon suurempi osa muurahaisista elää piilossa pesän uumenissa huolehtien kuningattaresta ja jälkeläisten hoidosta.Tämä muu- rahaisille tyypillinen työnjako vaikuttaa ratkaisevasti torjuntakeinojen valintaan.
Muurahaisten torjunta Loxiran Muurahaispuffetin avulla.
Vain muurahaisyhteiskunnan työläiset ilmestyvät maan pinnalle näkyviin. Suora taistelu näitä maanpäällisiä muurahaisia vastaan, edes suurina määrinä, ei johda koko yhdyskunnan tuhoon, sillä pesässä piilossa olevat poikaset sekä kuningatar säilyvät näin koskemattomina. Jo hyvin lyhyen ajanjakson jälkeen kasvavat uudet työläiset aikuisiksi ja uudet massaesiinty- mät ovat jälleen ihmisten riesana.
Muurahaisten täydelliseen eliminoimiseen on valittava keino jolla myös kuningatar ja munat saadaan tuhottua, jolloin uutta jälkikasvua ei enää synny.
Tällöin Loxiran Muurahaispuffetti on erittäin tehokas torjuntakeino muurahaisia vastaan. Uudelleen täytettävät syöttiastiat täytetään syöttiliuoksella joka sisältää muurahaisia houkuttelevaa ravintoa ja muita syöttinä toimivia ainesosia sekä spinosadi-torjunta-ainetta. Ruoanhakumatkalla olevat työläiset huomaavat mehevän syötin ja alkavat kuljettaa sitä pesään toisten muurahaisten ruoaksi. Syötin kuolettava vaikutus ei tarkoituksella ala heti, vaan vasta muutaman päivän
kuluttua. kuluttua. Tästä seuraa, että ennen kuin ne itse kuolevat aineen vaikutuksesta, ne ehtivät viedä riittävän määrän torjunta- ainetta pesään ja ruokkia sillä kuningattaren ja sen poikaset.
Muurahaiset rakentavat maan alle laajoja verkostoja, jotka kulkevat sekä vaakasuoraan että pystysuoraan.Verkoston laajuus voi olla useita metrejä suuntaansa. Muurahaispesän suuruudesta riippuen voi muurahaisten torjunta – sen täydelliseen tuhoutumiseen asti – kestää muutamia viikkoja.
Hyvin suurten muurahaispesien tuho- amiseksi on suositeltavaa asettaa useita muurahaisrasioita pesän läheisyyteen. Näin varmistat mahdollisimman tehok- kaan torjunnan.
Heti kun havaitset syötin loppuneen Muurahaispuffetti-rasiasta, täytä rasia uudelleen. Pese rasiat onnistuneen torjunnan jälkeen, jotta ne ovat valmiina mahdolli- seen uuteen käyttöön.
Erityistä muurahaisten ruokailusta
Silloin tällöin voidaan havaita etteivät muurahaiset houkuttelevista ainesosista huolimatta välitä syötistä.Tähän voi olla seuraavanlaisia syitä:
Kehityksensä tietyssä vaiheessa
muurahaiset ovat riippuvaisia proteiinipitoisesta ravinnosta.Tämän ajanjakson aikana Loxiran Muurais- puffetin hiilihydraattipitoinen ruoka säilyy koskemattomana. Välittömästi tämän ”proteiinikauden” jälkeen alkavat työläiset jälleen kuljettaa syöttiä pesään muiden nautittavaksi.

Juuri ennen neitsytlentoa ja sen aikana muurahaiset eivät syö mitään. Tänä aikana muurahaiset keskittyvät ainoastaan valvomaan siivekkäiden koiraiden ja uusien kuningattarien pois lentämistä. Heti neitsytlennon jälkeen syötti käy jälleen kaupaksi.
Jos sisätiloissa elävät muurahaiset eivät ole nauttineet syöttiä vielä yli viikonkaan jälkeen, saattaa olla kyse faaraomuurahaisista. Nämä selvästi sokerimuurahaisia pienemmät, n. 2 mm kokoiset faaraomuurahaiset kulkeutuivat viime vuosisadalla Eurooppaan subtrooppisilta ja trooppisilta alueilta. Ne tarvitsevat paljon lämpöä ja pesivät sen vuoksi eurooppalaisessa ilmastossa vain ihmisasutuksissa.
Faaraomuurahainen suosii tuoretta, proteiinipitoista ravintoa ja käyttää hiilihydraattipitoista ravintoa vain lisäravintona.Tavalliset muurahaissyötit eivät sovellu näiden faaraomuurahaisten torjuntaan, tällaisessa tapauksessa on riesana oleva muurahaislaji tunnistettava ja aloitettava torjunta erikoissyöteillä.Tavalliset syötit on kehitelty nimenomaan lukuisten kotimais- ten, Suomessa esiintyvien lajiemme torjuntaan.
Laajempaan muurahaisten torjun- taan ulkona pihoilla ja puutarhoissa on tarkoitettu Loxiran -S- Muurahais- sirote sekä Loxiran- Muurahais-Spray.

Hinta
7,95 €
Muurahaispuffetti tuhoaa koko muurahaisyhteiskunnan

Muurahaispuffetti tuhoaa koko muurahaisyhteiskunnan

  • Muurahaispuffetti tuhoaa koko muurahaisyhteiskunnan
  • Neudorff Loxiran Muurahaispuffetti, 2 kpl
  • Neudorff Loxiran Muurahaispuffetti, 2 kpl

Valmisteen kauppanimi Loxiran Muurahaispuffetti
Luvanhaltija W. Neudorff GmbH KG
Markkinoija Esbau Oy

Tehoaine
spinosadi 0,166
g/kg
CAS-nro 168316-95-8
Valmistetyyppi
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana
Vaaralausekkeet EUH 208 Sisältää (5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos).Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

Hyväksytty käyttötarkoitus Käyttövalmis syöttiasema muurahaisten torjuntaan rakennuksissa ja niiden välittömässä läheisyydessä (talon ympärillä kuten parvekkeilla, terasseilla) ammatti- ja kuluttajakäyttöön.

Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

Hyväksymisen rajoitukset Vaarallista mehiläisille.

Lupanumero FI-2018-0060

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…