Muurahaisten torjuntaan sisätiloissa, kivetyksillä, terasseilla ja viljelemättömillä mailla. Käyttövalmis spray. Nopea ja tehokas vaikutus saadaan aikaan rapsiöljyn ja krysanteeminkukista saadun luonnon pyretriinin avulla.

Ei sisällä synteettisiä aineita. Ohuen suutinputken avulla se on tarkoitettu tuholaisten torjuntaan myös hankalissa paikoissa esim. jalkalistojen ja erinäisten saumojen takana.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Hinta
15,00 €
Neudorff Loxiran Muurahaisspray, 750ml

Neudorff Loxiran Muurahaisspray, 750ml


GHS09 – YMPÄRISTÖVAARA

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Sisältö / pakkaus paikalliselle ongelmajätelaitokselle ulos.

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H302 Haitallista nieltynä.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lisäohjeita vaaroista ihmiselle ja ympäristölle:
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.
Myrkyllinen-kalat. Myrkyllinen-levät.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…