Muurahaisten torjuntaan sisätiloissa, kivetyksillä, terasseilla ja viljelemättömillä mailla. Käyttövalmis spray. Nopea ja tehokas vaikutus saadaan aikaan rapsiöljyn ja krysanteeminkukista saadun luonnon pyretriinin avulla.

Ei sisällä synteettisiä aineita. Ohuen suutinputken avulla se on tarkoitettu tuholaisten torjuntaan myös hankalissa paikoissa esim. jalkalistojen ja erinäisten saumojen takana.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Hinta
13,80 €
Neudorff Loxiran Muurahaisspray, 400ml

Neudorff Loxiran Muurahaisspray, 400ml


GHS09 – YMPÄRISTÖVAARA
Huomiosana: Varoitus

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H302 Haitallista nieltynä.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Lisäohjeita vaaroista ihmiselle ja ympäristölle:
Kuumentaminen johtaa paineen nousuun ja halkeamisvaaraan.
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.
Myrkyllinen-kalat. Myrkyllinen-levät.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…