Esitän Sinulle kolme kysymystä:
1. Onko nurmikossasi sammalta tai onko nurmikkosi ainoastaan sammalta?

2. Täytyykö Sinun poistaa ruskeat huopautumat nurmikostasi joka kevät?

3. Tuntuuko Sinusta, että nurmikkosi perinteisen lannnoituksen jälkeen kasvaa epätavallisen voimakkaasti, mutta jälleen 3:n tai 4:n leikkuukerran jälkeen näyttää täsmälleen samalta kuin ennen lannoitusta?

Mikäli vastasit kahteen tai jopa kaikkiin kolmeen kysymykseen myöntävästi, voit varmasti kysyä itseltäsi, ovatko tähänastiset nurmikonhoito toimenpiteet ja -valmisteet olleet kovinkaan tarkoituksenmukaisia.

Nurmikon voimakas pituuskasvu vesiliukoisen lannoiteaineen käytön jälkeen on osoitus siitä, että maaperässä ei ole mitään ravintoainevarastoja jäljellä ja ruohokasvit ovat täysin riippuvaisia niille annetusta lannoitteesta.

Juurihuopautuma muodostuu nurmikkoon aina silloin kun maaperässä on vain vähän tai ei lainkaan maaperämikrobeja. Biologisesti aktiivisessa maaperässä kasvavaan nurmikkoon tällaista kuolevasta juuristosta, leikkuujätteestä ja sammaleesta syntyvää huopautumaa ei muodostu, koska maaperän ja kompostin bakteerit sekä sienet muuntavat kuolevat ainekset nopeasti maaperää kuohkeuttavaksi humukseksi ja ravintoaineiksi ruohokasveille.

Ilman tätä luonnollista kompostoitumisprosessia maaperä köyhtyy nopeasti ja tulee hedelmättömäksi. Savimaat tiivistyvät, niihin ilmestyy kosteikkoja, maa happamoituu ja muodostaa sammaleelle paljon paremmat kasvuedellytykset kuin ruohokasveille. Hapan sade kiihdyttää tätä sammaleen muodostusta.

Biologinen vaihtoehto

Käytä luonnonvoimat hyväksesi. Luo nurmikollesi edellytykset luonnollisesti toimivalle bio-systeemille. Nurmikon vaivalloinen pintakäsittely on tarpeetonta – biljoonat pieneliöt hoitavat työn puolestasi.

Maaperästä tulee yhä kuohkeampi ja se imee vettä paremmin. Taipumus sammaleen muodostukseen häviää. Nurmikosta tulee tiheä jolloin rikkakasveilta viedään elintila ja ne katoavat ja nurmikosta tulee tasaisen vihreä ja kestävä. Nurmikostasi tulee kuin karhun turkki.

Onko nurmikkosi sammaloitunut?

Miksi kalkkia tarvitaan? Maaperässä täytyy olla riittävä kalkkipitoisuus, jotta tärkeimmät maaperän mikrobit kykenevät elämään ja lisääntymään ja pitämään maan elinkelpoisena kasveille. Kalkki on happamuuden poistamisen lisäksi kaikkien pieneliöiden ja erityisesti kasvien tärkeä rakennusaine.
Ilman kalkkia ei ole elävää maaperää Maaperän pieneliöt toimivat humuksen muodostajina. Nämä mikrobit tarvitsevat tarpeeksi kostean maaperän, jonka ilmastointi toimii, ja jonka pH-arvo (happamuusaste) on neutraali 7 tai vain lievästi hapan, pH 5-7.

Jos kalkki puuttuu…? Maaperän kalkkipitoisuus alenee, koska kasvit käyttävät kasvamiseen kalkkia. Sitä huuhtoutuu myös maan alempiin kerroksiin.

pH-testillä määrität
maaperän kalkintarpeen helposti

Azet VitalKalkki neutraloi maaperän happoja

Maaperän vahingollista happamuutta lisäävät mm. hajoamisprosessit, turpeen käyttö sekä happamat sateet.

Mitä happamammaksi maaperä muuttuu, sitä helpommin ympäristölle haitalliset aineet ja raskasmetallit kuten esim. lyijy, kadmium ja alumiini liukenevat siihen. Liuenneessa muodossa myrkyt joutuvat pohjaveteen ja siten kasveihin ja ihmisiin.

Jos pH-arvo laskee alle 5,5 lähes kaikki maamikrobit kuolevat. Myöskään kasvien ravintoaineet eivät enää muunnu kasvien ruoaksi ja maaperän hedelmällisyys laskee nopeasti. Jos pH-arvo on laskenut liian alas eivät kasvit pysty käyttämään hyväkseen niille annettua lannoitetta. Tällöin lannoitus menee hukkaan ja mikään ei kasva kunnolla. Suomessa maaperä on luonnostaan liian hapan suurelle osalle kasveista. Lähes kaikille kasveille oikea pH-arvo on 6–7, nurmikolla 6,5–7. Poikkeuksen tekevät rodot, hortensiat, atsaleat ja pensasmustikat, joiden pH-arvon pitää olla n. 5.

Miksi Azet VitalKalkkia? Azet VitalKalkki poistaa nopeasti maaperän happamuuden ja on kasvisolujen rakennusaine.
Azet VitalKalkki sisältää tärkeät pääravinteet: typpi, fosfori, kali ja magnesium.

Azet VitalKalkki sisältää ainutlaatuisia azoto-maaperämikrobeja, jotka sitovat typpeä suoraan ilmasta ja pystyvät muuttamaan sen kasveille käyttökelpoiseksi ravinteeksi. Typpi on sidotussa muodossa eikä liukene pois kuten kemiallisia, vesiliukoisia lannoitteita käytettäessä tapahtuu. Azoto-mikrobit luovuttavat kasvuaineita, jotka edistävät varsinkin taimien kasvua ja juurien muodostusta.

Azet VitalKalkki sisältää lisäksi jauhettua merilevää ja 5% magnesiumia. Merilevä rikastuttaa Azet VitalKalkkia yli 70 erilaisella hivenaineella, hormoneilla, entsyymeillä ja aminohapoilla.

Azet VitalKalkki aktivoi maaperän elämää, parantaa maan rakennetta ja tekee maaperästä hedelmällisen.

Säännöllisesti käytettynä Azet VitalKalkki poistaa nurmikostasi sammaleen.
Koska Azet VitalKalkkia käytetään? Azet VitalKalkki sisältää mietoa luonnonkalkkia joka ei kesälläkään polta nurmikkoa ja sitä voidaan käyttää ympäri vuoden. Se ei pölyä levitettäessä ja on sisältämänsä merilevän ansiosta miellyttävän harmaata ja huomaamatonta Yksi hyvin tärkeä käyttökohde on nurmikko. Azet VitalKalkki ehkäisee sammaleen muodostumisen.

Kuinka paljon Azet VitalKalkkia käytetään? Kasvit kuluttavat kalkkia n. 10 kg/100 m² vuodessa. Tämä kalkkimäärä on vuosittain lisättävä maaperään ja sitä kutsutaan ylläpitokalkitukseksi. Mikäli kalkkia ei ole lisätty vuosittain ja esim. nurmikossa on sammalta, täytyy suorittaa peruskalkitus 20–50 kg/100 m². Kalkituksen lisäksi kasvit tarvitsevat kasvuunsa myös ruokaa eli lannoitetta; pensaille ja puille Bio-Puutarhalannoitetta, nurmikolle Bio-Nurmikkolannoitetta sekä muille kasveille Bio-Erikoislannoitteita.

Ilmainen tutkimus

Tuo meille kourallinen multaa pihastasi, tutkimme sen pH-arvon nopeasti maksutta. Saat heti tarvittavat hoito-ohjeet.

Azet VitalKalkki

•Poistaa sammaleen sekä maaperän haitallisen happamuuden

•Kalsiumkarbonaatti on mietoa eikä aiheuta kesälläkään palamista

•Sisältää maaperän mikrobeja, luonnonkalkkia, magnesiumia ja merilevää

•Ainutlaatuiset azoto-mikrobit sitovat ilmasta typpeä ja edistävät juurien muodostusta ja kasvien kasvua, ei enää kemiallista vesiliukoista typpilisäystä maaperään

•Muuttaa lannoitteet kasvien käytettäväksi

•Vahvistaa kasveja sairauksia vastaan

•Parantaa maaperän hedelmällisyyttä

•Sisältää 70 erilaista hivenainetta, hormoneja, entsyymejä ja aminohappoja

•Käyttö 10–50 kg/ m²

Vinkki:
Lisää nurmikolle vielä Em-Activea eli BioProffa Emmaa, joka sisältää tehokkaita mikrobeita, jotka vahvistavat juuristoa ja edesauttavat nurmikon ravinteiden saantikykyä. Kylvön yhteydessä voi lisätä myös EM-keraamista jauhetta ja Terrafert Maa-liuosta, jotta nurmikon itäminen lähtee heti voimalla ja vahvasti käyntiin.
Uutta nurmikkoa perustettaessa (100m2)
10 litraa Em-Active Emma
1 litra Terrafert Lehti
1 kg EM-keraaminen jauhe
100 litraa vettä
- kastele kerran vastakylvetty nurmikkoalue

Laikukkaalle ja huonokuntoiselle nurmelle (100m2)
1 litra Em-Active Emma
20 ml Terrafert Lehti
10 litraa vettä
- kastele 2-3 kertaa kasvukauden aikana

Alkaen
14,00 €
Saatavuus
Varastossa

Malli:

Varastossa

Neudorff Bio-Nurmikkolannoite

Neudorff Bio-Nurmikkolannoite

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…